פינוי בינוי
mask
logo
מה זה פינוי בינוי?
פרויקט פינוי בינוי הוא למעשה הריסת המבנה הישן הכולל את הדירות הישנות תוך פינוי בעלי הדירות הישנות והעברתם לדיור חילופי עד לגמר הפרויקט, הריסת המבנה הישן ובנייתו מחדש בסטנדרטים חדשניים הנהוגים בעת הבניה, תכנון הפרויקט ובנייתו משנה את סביבת המבנה כולו מבחינת נוף ותשתיות, בניה גבוהה או מדורגת, פיתוח סביבתי מלא ודירות חדשות גדולות ומרווחות יותר.
הפרויקטים לפינוי בינוי נועדו מכח חוק פינוי בינוי אשר חוקק עוד בשנת 1965 הקובע כי בעלי דירות ישנים יוכלו לחדש את סביבת המגורים שלהם תוך הריסת המבנה הישן אשר ברשותם ובנייתו מחדש, המחוקק קבע תנאים להתקיימות החוק לפינוי בינוי אשר מתקיימים במבנה אשר לא פחות מ24 דירות ונתקבלה הסכמתם של לפחות 80% מבעלי הדירות להתקשר בהסכם מסוג זה.
הפרויקטים לפינוי בינוי מתקיימים על ידי התקשרות בעלי הדירות שבמבנה עם חברה יזמית אשר מתכננת ומבצעת את הפרויקט תוך פינוי הדיירים בבטחה לדיור זמני, הריסת המבנה הישן ובנייתו מחדש, כאשר בעלי הדירות מקבלים מתוך הפרויקט לאחר בניית המבנה החדש דירות חדשות וגדולות יותר הכוללות מרפסת שמש וממ״ד וחניה תת קרקעית, כאשר כל הוצאות הפרויקט מתחילתו ועד סופו כולל הוצאות משפטיות ודיור חילופי וערבויות חוק המכר על דירתם ממומנות על ידי החברה היזמית ובאחריותה.
לאור הטבות הפרויקט הניתנות לבעלי הדירות ע״י השבחת הדירה הישנה שברשותם בקבלת דירה חדשה מקבלן גדולה ומרווחת יותר, ישנה חבות במיסי מקרקעין שונים החלים על בעלי הדירות, לזה המחוקק קבע כדי לקדם תמריצים עבור בעלי דירות המעוניינים לחדש את דירתם לפטור את בעלי הדירות הישנות ממיסי מקרקעין אלו תוך תמריץ לחידוש הדירות הישנות לקדם את הפרויקט מסוג פינוי בינוי ללא עלות כלל מצידם.
בשנת 1996 ובשנת 2006 הוסיף המחוקק וקבע שורות של הקלות בחוק פינוי בינוי אשר יהוו תמריצים נוספים לבעלי הדירות הישנות ובין היתר קבע כי אחוז ההסכמה הנצרך לקידום פרויקט פינוי בינוי הינו 80% מבעלי הדירות בלבד, כאשר בעלי הדירות שהסכימו לביצוע פינוי בינוי יוכלו לתבוע את רווח השבחת הדירה שלהם מבעל הדירה הסרבן ולקדם את מימוש הפרויקט, כדי לסרב לפרויקט מסוג פינוי בינוי נצרכת סיבה מוצדקת, אך כאשר הפרויקט שמוצע לדייר הינו השבחת הנכס מבחינה כלכלית, הצעת ערבויות ובטוחות בנקאיות מתאימות, פתרון לדיור חילופי ועוד, הסיבות המוצדקות שישמשו דייר כסרבן הינן רחוקות מאוד וכאמור המחוקק נתן את הזכות לבעלי הדירות שהסכימו לקידום פרויקט זה לתבוע את הדייר הסרבן בביהמ״ש.
תהליך קידום הפרויקט מתחילתו ועד סופו מורכב מרצון בעלי הדירות להתקשר בהסכם לפינוי בינוי עם חברה יזמית, ומחברה יזמית אשר מעוניינת לקדם את הפרויקט מתחילתו ועד סופו, אישור הכרזת משרד השיכון על המתחם כמתחם לפינוי בינוי, התקשרות עם בנק מלווה אשר ילווה את ביצוע הפרויקט ומתן ערבויות ובטוחות לבעלי הדירות, ביצוע ומסירת הדירות, כאשר בסופו של תהליך יוכלו בעלי הדירות הישנות לקבל דירה חדשה גדולה ומרווחת יותר ללא כל עלות כספית מצידם
למה זה משתלם?
פרויקט פינוי בינוי בפני עצמו הוא הטבה כלכלית לבעלי הדירות הישנות הגורם להשבחת שווי הנכס הישן שברשותם בעשרות אחוזים, כאשר כבר מרגע חתימת הסכם הפינוי בינוי בין בעלי הדירות לחברה היזמית שווי הדירה הישנה עולה מערכו הרגיל כבעל פוטנציאל להשבחה ועד לקבלת דירה חדשה גדולה יותר הכוללת מרפסת שמש מרווחת, מעלית, חדר ממ״ד, חניה תת קרקעית, לובי מפואר ועוד.
רוב הדירות הישנות הקיימות כיום בבניינים ישנים, קיימים עם מערכות ביוב ומים ישנות הנדרשות תיקונים והחלפה, מצב הבניין לעיתים אינו עמיד ומסוכן הדורש תיקוני בניה ושיפוץ קבועים ככל מבנה ישן כאשר הוצאות אלו נופלים על בעלי הדירות הישנות וגורמות להוצאות כספיות לא מבוטלות, מאידך בפרויקט פינוי בינוי, ניתן לקבל דירה חדשה מקבלן עם אחריות חוק המכר כאשר הדירה החדשה גדולה יותר עם מרפסת שמש מעלית וחניה, סביבת מגורים חדשה וירוקה יותר בבניין חדש ומטופח, מה שנותן איכות מגורים חדשה ועליית מחיר הדירה הישנה בעשרות אחוזים.
ביצוע הפרויקט לפינוי בינוי מתבצע בצורה הבטוחה ביותר לבעלי הדירות הישנות, כאשר טרם מסירת דירתם הישנה הם מקבלים ערבות בנקאית מלאה על שווי דירתם החדשה, ערבויות לתקופת השכירות הזמנית והוצאות המעבר, מה שמותיר אותם בטוחים בקצב הריסת המבנה הישן ובנייתו מחדש ועד לקבלת המפתח לדירה החדשה, כל זאת בפיקוח וליווי משפטי צמוד לדיירים אותו הם בוחרים בעצמם וללא עלות כספית מצידם.
למה לבחור בנו?
חברת אביגור נדל״ן מתמחה בביצוע פרויקטים להתחדשות עירונית מתחילתן ועד סופן, חברת אביגור נדל״ן הינה חברה שביצעה ואכלסה פרויקטים מסוג התחדשות עירונית עד לקבלת מפתח לדירות החדשות, תוך מתן שירות מקצועי ומהיר לבעלי הדירות עד לסיום הפרויקט בהצלחה, לחברת אביגור נדל״ן אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון מוכח ליזמות הפרויקט לפינוי בינוי מתחילתו ועד סופו, תוך מתן יחס אישי לבעלי הדירות והתאמת הפרויקט לצרכי כל אחד ואחד, תכנון הפרויקט על ידי המתכננים הטובים והמנוסים בעולם ההתחדשות עירונית ובפינוי בינוי ובביצוע הפרויקט ע״י קבלן בעל סיווג מתאים עד למסירת הדירות החדשות לבעלי הדירות.
חברת אביגור נדל״ן מדורגת ע״י חברות הדירוג הרשמיות בישראל כחברה יזמית בולטת בתחום, בזכות האיתנות הפיננסית שלה, והיכולת ליזום ולסיים פרויקטים מתחילתן לסופן לשביעות רצון כולם, חברת אביגור נדל״ן תעמיד לרשות בעלי הדירות את אנשי המקצוע המובילים והמנוסים לצורך ביצוע פרויקט פינוי בינוי בצורה הטובה והמהירה ביותר, תוך העמדת ערבויות בנקאיות מלאות לבעלי הדירות לקבלת בטחון ושקט נפשי מתחילת הפרויקט ועד סופו.
ניתן לפנות לחברה לקבלת הצעה לפינוי בינוי מנציג החברה וללא כל התחייבות מצדכם, אנו נבדוק את הבניין שברשותכם ונעביר לכם את ההצעה הטובה ביותר לביצוע פרויקט פינוי בינוי בנכס שברשותכם.
  • שקיפות מלאה
  • אמינות
  • יחס אישי
  • איכות פרימיום
logo
איך זה עובד?
תהליך פרויקט לפינוי בינוי מתחיל על ידי ארגון וגיבוש בעלי הדירות הישנות לקבלת הסכמה כללית לביצוע פרויקט לפינוי בינוי, בשלב זה נבדוק עבורכם את הבניין מבחינה תכנונית על ידי היועצים המנוסים שלנו ומתן הצעה הטובה ביותר בשבילכם, לאחר קבלת הסכמה כללית בוחרים נציגות לבניין אשר תשמש כאיש קשר בין חברת אביגור נדל״ן לבעלי הדירות, לאחר בחירת עו״ד ע״י בעלי הדירות אשר ילווה אותם משפטית לאורך הפרויקט חותמים על הסכם פינוי בינוי בין בעלי הדירות ובין חברת אביגור נדל״ן, לאחר ההסכם, החברה מכינה תב״ע (תכנית בניין עיר) חדשה למתחם אשר תוגש לאישור הועדה המקומית ולאחר מכן לאישור הועדה המחוזית, לאחר מכן תחל החברה לפעול לקבלת היתר בניה והודעה לדיירים להתכונן לפינוי הדירות הישנות ומציאת דיור חילופי, לאחר שהבניין פונה והוצא היתר בניה הורסים את הבניין הישן ובונים את הפרויקט לפי התכנון החדש, בגמר הבניה ומסירת המפתחות החדשות שבים בעלי הדירות הישנות לדירות חדשות ומרווחות יותר.
1
בדיקה ראשונית לבניין מבחינה תכנונית ע״י חברת אביגור נדל״ן
2
קבלת הסכמה עקרונית ובחירת עורך דין על ידי בעלי הדירות
3
חתימת הסכם ״פינוי בינוי״
4
הכנת תכנית תב״ע חדשה לפרויקט ע״י היועצים התכנוניים שלנו ואישורה
5
בניה ומעבר לדיור חילופי עד לגמר הבניה
צרו קשר
לנוחיותכם דרכי יצירת קשר, נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה
דרכי יצירת קשר
03-7770860
מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4 קומה 34
א‘-ה‘ 10:30-16:30