פרויקטים
mask
logo

חברת אביגור נדל"ן מובילה בייזום וביצוע פרויקטים באזורי הביקוש, תוך הקפדה על תכנון מושלם ומדוקדק עם חזות אדריכלית מרשימה, לחברת אביגור נדל"ן מס' פרויקטים שבוצעו ואוכלסו, בשלבי ביצוע, ובשלבי תכנון מתקדמים ותכנון עתידי, הפרויקטים נבחרים על ידי החברה במיקומים הטובים ביותר באזורי הביקוש, מתוכננים ונבנים על ידי החברה תוך שימוש ביועצים המשפטיים והתכנוניים הטובים ביותר, בחומרים הטובים ובתקנים הנדרשים החל משלב התכנון ועד להשלמת להשלמת הפרויקט עם טופס אכלוס.